ZOZNAM KATALÓGOV A BROŽÚR

KATALÓGY

ENGLISH

DEUTSCH

PORTRÉT SPOLOČNOSTI LISTA

ENGLISH

DEUTSCH

SLOVENSKY

MOŽNOSTI A RIEŠENIA

NOVÉ – Dynamické skladové systémy

Riešenia pre ozbrojené sily

Dobíjacie a elektrifikované skrinky – SLOVENSKY

Riešenia pre automobilový priemysel – SLOVENSKY

Systémy s centrálne riadenou kontrolou prístupu

Skladovanie hygienického materiálu

NOVÉ – Uzamykateľné skrinky a moduly

Doplnky, vybavenie a príslušenstvo

ESD zariadenia dielní a skladov

NOVÉ – Mobilné pracovné stanice

DECS Consulting, spol. s r.o.

oficiálne zastúpenie LISTA v SR

Hradská 14329/3G

821 07 Bratislava

TEL:    +421 2 544 322 64

MAIL: lista@lista.sk

WEB:  www.lista.sk

LISTA Slovakia