KATALÓGY A BROŽÚRY

KATALÓGY

ENGLISH

DEUTSCH

ENGLISH

NOVÝ!

DEUTSCH

NOVÝ!

PORTRÉT SPOLOČNOSTI LISTA

ENGLISH

DEUTSCH

MOŽNOSTI A RIEŠENIA

NOVÉ – Dynamické skladové systémy

Riešenia pre ozbrojené sily

Dobíjacie skrinky

Riešenia pre automobilový priemysel – SLOVENSKY

Systémy s centrálne riadenou kontrolou prístupu

Modulárne riešenia

NOVÉ – Uzamykateľné skrinky a moduly

Doplnky, vybavenie a príslušenstvo

NOVÉ – ESD zaria-denia dielní a skladov

NOVÉ – Mobilné pracovné stanice

DECS Consulting, spol. s r.o.

oficiálne zastúpenie LISTA pre SR

Gagarinova 7/c

821 05 Bratislava

TEL: + 421 2 544 322 64

MAIL: lista@lista.sk

WEB: www.lista.sk

LISTA Slovakia