AUTONÓMNE TRANSPORTNÉ SYSTÉMY

EFEKTÍVNA I EFEKTNÁ AUTOMATIZÁCIA

Menej je viac: Tento jednoduchý princíp platí aj pre moderné sklady.

Skladové výťahy a prepravné systémy bez vodiča LISTA pomáhajú dlhodobo šetriť čas, peniaze a priestor.

Tovar i materiál môžu byť dostupné rýchlejšie, bez chýb a s menším počtom zamestnancov prostredníctvom efektívnej automatizácie skladu, čo môže znížiť náklady v priemere o 40 %. Efektom je vylepšená kontrola zásob, ergonómia a využitie priestoru.

Skladové výťahy a prepravné systémy bez vodiča LISTA pokrývajú širokú škálu riešení pre vašu intralogistiku, ktoré sú optimálne prispôsobené požiadavkám moderného skladovania. Objavte rozmanité možnosti optimalizácie vášho materiálového toku s LISTA. Radi vám poradíme s rôznymi produktmi a službami.

DECS Consulting, spol. s r.o.

oficiálne zastúpenie LISTA v SR

Hradská 14329/3G

SK - 821 07 Bratislava

TEL:    +421 2 544 322 64

MAIL: lista@lista.sk

WEB:  www.lista.sk

LISTA Slovakia