CNC SYSTÉMY

PROFESIONALITA V PRAXI

S CNC skladovacími a transportnými systémami LISTA získate dokonalé riešenie pre systém skladovania vášho náradia.

Naše CNC moduly umožňujú nielen profesionálne skladovanie vo vložkách, ktoré sú ideálne pre rezné nástroje, ale aj bezpečnú prepravu. Okrem toho sú vaše nástroje uložené priestorovo úsporným a prehľadným spôsobom, sú vždy pripravené a dajú sa rýchlo použiť. Ale to nie je všetko: Naše CNC moduly je možné vybaviť jednotlivo a, samozrejme, voľne kombinovať s kompletným systémom LISTA, aby ste optimálne využili cenný priestor vo vašom výrobnom závode.

premium partner

DECS Consulting, spol. s r.o.

oficiálne zastúpenie LISTA v SR

Hradská 14329/3G

SK - 821 07 Bratislava

TEL:    +421 2 544 322 64

MAIL: lista@lista.sk

WEB:  www.lista.sk

LISTA Slovakia